zde se nacházíte:
Úvod > Poučenie pre spotrebiteľa

Poučenie pre spotrebiteľa

Advokátske služby  sú advokátkou JUDr. Martinou Mikolajczykovou tiež poskytované spotrebiteľom. Spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom (advokátom) alebo s ním inak rokuje.

Spory medzi spotrebiteľom a advokátom sa môžu riešiť i mimosúdne. Orgánom na riešenie sporov medzi spotrebiteľom a advokátom je Česká advokátska komora, sa sídlom Národná 16, Praha 1, PSČ: 110 00 (internetová adresa: www.cak.cz).

Návrh na riešenie sporu medzi spotrebiteľom a advokátom môže podať len spotrebiteľ a účasť advokáta v konaní je povinná. Spotrebiteľ má právo na to, aby advokát vydal spotrebiteľovi doklad o poskytnutí služby s uvedením dátumu poskytnutia služby. Spotrebiteľ je oprávnený reklamovať poskytnutie služby. V prípade reklamácie služby je povinný vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ vyžaduje.

Pri komunikácii s klientom v postavení spotrebiteľa je možné používať v súvislosti s uzatvorenou zmluvou verejnú komunikačnú sieť, nesmie využívať na túto komunikáciu  telefónne číslo s vyššou než bežnou cenou.

Stanoviská a články uvedené na týchto webových stránkach sú obecného rázu a advokát nepreberá zodpovednosť za výsledok ich aplikácie z dôvodu neznalosti konkrétnych okolností každého prípadu jednotlivého klienta. Každý prípad vyžaduje individuálne posúdenie. Kvôli stanovisku vo Vašej konkrétnej situácii nás, prosím, kontaktujte.