zde se nacházíte:
Úvod > Služby

Služby

Právne služby

Naša advokátska kancelária poskytuje všeobecnú advokátsku prax so špecializáciou na rodinné právo. Radi sa Vám však budeme venovať i v nižšie uvedených odboroch. Ak svoju otázku nebudete vedieť priradiť k niektorej oblasti, prosím, kontaktujte nás. Ozveme sa Vám, či sme Vám schopní s Vašou otázkou pomôcť.

Rodinné právo

súpis listín pre nesporný rozvod, zastupovanie na súde pri sporných i nesporných rozvodoch, zvyšovanie alebo znižovanie výživného, vymáhanie výživného, riešenie odobratia detí, usporiadanie spoločného majetku

Cudzinci

založenie spoločností cudzími štátnymi príslušníkmi, nákup a predaj nehnuteľností, vybavenie oprávnenia na podnikanie v ČR, vybavenie listín na českých úradoch, zastupovanie v trestných a správnych konaniach

Právo nehnuteľností

komplexná zmluvná agenda - prevody, dary, vecné bremená zriadenie, úschova finančných prostriedkov, overovanie podpisov, zastupovanie klientov v rámci konania na príslušných katastrálnych úradoch

Občianske právo

príprava zmlúv, prevody nehnuteľností, zastupovanie dedičov, riešenie spoločného majetku, úschovy finančných prostriedkov a vymáhanie pohľadávok

Obchodné právo

zakladanie spoločností a zmeny, príprava zmlúv pre podnikateľov, vybavenie živnostenských oprávnení, pripomienkovanie zmlúv, vymáhanie pohľadávok

Trestné právo

obhajoba ex offo i na základe plnej moci, súpis trestných oznámení a podnetov na prešetrenie, uplatňovanie nároku poškodeného proti páchateľovi, zastupovanie poškodených, a to vo všetkých fázach konania

Právo korporácií

zakladanie obchodných korporácií, nadácií, spolkov a združení, zmeny v korporáciách, zápisy do obchodného registra, vybavenie oprávnení na podnikanie, zmluvná agenda spoločností

Pracovné právo

príprava zmluvnej agendy, zastupovanie v súdnych sporoch, konzultácie a revízie existujúcich podkladov u klienta

Oddlženie

Zabezpečenie všetkých podkladov na prípravu oddlženia, zastupovanie v rámci oddlženia, komunikácia so súdom po podaní návrhu

Čo o nás povedali klienti

Dostať v dnešnej dobe dobrú právnu radu je vzácnosť. Nestačí poznať paragrafy, zákonníky a vyhlášky. Dôležité je poznať súvislosti s tým, s čím klient prichádza. Mať dar vcítiť sa do situácie z ľudského pohľadu vždy, keď som prišiel po radu, či to bolo v osobnej, či pracovnej, či podnikateľskej záležitosti, tak som v tejto advokátskej kancelárii tú atmosféru záujmu o súvislosti zažil. A výsledok? Vždy som bol úplne spokojný!

Ing. Miloslav Zimmermann

konateľ spoločnosti SCENIUS s.r.o.

Pani doktorka Ďurďovič a jej tím sa rýchle stali členmi našej Internesto Family vďaka nadštandardným službám a ústretovému správaniu. Jej rady a odporúčania nám pomohli, aby sme mohli ubytovávať našich hostí s maximálnym úsmevom bez akýchkoľvek starostí. Za celú rodinu ďakujem.

Radek

internesto.com

S advokátkou JUDr. Martinou Ďurďovič spolupracujem už dlhšie ako 15 rokov, a to hlavne z dôvodu rýchleho, ústretového a účinného riešenia všetkých mojich i firemných prípadov. Osobne si veľmi cením konštruktívny prístup k riešeniu problému vrátane výkladu všetkých aspektov. Veľmi silnou stránkou je tiež príprava niekoľkých návrhov riešenia vrátane upozornenia na možné riziká. Pri osobných rokovaniach vystupuje vždy veľmi profesionálne.

Ing. Igor Laštůvka, dipl.ek., MBA, Ph.D.

ředitel divize / SUEZ Využití zdrojů a.s.

Odborne erudovaný, ľudský a rozvážny prístup, dostanete sa do rúk milých profesionálov, ktorí sa Vás ujmú v úplnosti tak, že sa o Vás postarajú. Nie ste pre nich „kauza“, ste pre nich ten, kto prichádza so žiadosťou o pomoc a táto pomoc nie je len v rovine riešenia „kauzy“, ale vo všetkom, čo okolo nej je, nielen v rovine právnej, ale i ľudskej. Hľadajú riešenia, ktoré Vás maximálne ochránia a presadia Vaše práva, nie však v rovine stretu. Veľmi rada odporúčam. Nielen ja, ale i moji priatelia, ktorí dali na moju radu, sú veľmi spokojní.

Ing. Judita Revallo

erudovaný daňový poradca

Veľmi si vážim Váš ľudský prístup, ktorý je podľa môjho názoru najmä v oblasti rodinného práva, najdôležitejší pre tých, ktorí sa bohužiaľ ocitnú v situácii, kedy sú nútení bojovať o svoje deti, to najcennejšie, čo človek na svete má. Kedy musí prekonať a nájsť v sebe dostatok sily na rozhodnutie svoj život zmeniť a nebáť sa o svojich problémoch prehovoriť.

Klient si neprial zverejniť svoje meno

Spolu nájdeme riešenie

Advokátskej praxi sa venujem už od roku 2004. Vyštudovala som Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne a som na túto voľbu nesmierne hrdá. Právo je totiž pre mňa predovšetkým možnosť, ako môžem svojím osobným prístupom pomôcť svojim klientom nájsť východisko z ťažkých životných situácií. Venujem sa najmä rodinnému právu so zameraním na riešenie zložitých rodinných sporov a občianskemu právu v jeho plnej šírke. Moja práca ma napĺňa a vnímam ju ako poslanie. Hovorím tiež po slovensky, anglicky, nemecky a rusky. Vo voľnom čase rada športujem - behám polmaratóny, cestujem a venujem sa svojej rodine.

JUDr. Martina Ďurďovič

advokát