zde se nacházíte:
Úvod > Poučení pro spotřebitele

Poučení pro spotřebitele

Advokátní služby  jsou advokátem JUDr. Martinou Mikolajczykovou rovněž poskytovány spotřebitelům. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem (advokátem) nebo s ním jinak jedná.

Spory mezi spotřebitelem a advokátem se mohou řešit i mimosoudně. Orgánem pro řešení sporů mezi spotřebitelem a advokátem je Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1, PSČ: 110 00 (internetová adresa: www.cak.cz).

Návrh na řešení sporu mezi spotřebitelem a advokátem může podat pouze spotřebitel a účast advokáta v řízení je povinná. Spotřebitel má právo na to, aby advokát vydal spotřebiteli doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby. Spotřebitel je oprávněn reklamovat poskytnutí služby. V případě reklamace služby je povinen vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel vyžaduje.

Při komunikaci s klientem v postavení spotřebitele lze používat v souvislosti s uzavřenou smlouvou veřejnou komunikační síť, nesmí využívat pro tuto komunikaci využívat telefonní číslo s vyšší než běžnou cenou.

Stanoviska a články uvedené na těchto webových stránkách jsou obecného rázu a advokát nepřebírá odpovědnost za výsledek jejich aplikace z důvodu neznalosti konkrétních okolností každého případu jednotlivého klienta. Každý případ vyžaduje individuální posouzení. Pro stanovisko ve Vaší konkrétní situaci nás, prosím, kontaktujte.