zde se nacházíte:
Úvod > Blog

Blog

GDPR. Víte co to pro Vás znamená?

07.02.2018

"General data Protection Regulation" aneb  "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů"
Jedná se o obecné nařízení Evropské unie, které upravuje ochranu osobních údajů fyzických osob. Toto nařízení platí přímo na území České republiky bez potřeby prováděcího právního předpisu, který by vydala Česká republika. Toto obecné nařízení bude platit jednotně od 25.5.2018 a tento termín se již posouvat nebude. 

Toto nařízení nahradí nyní platnou právní úpravu platnou na území České republiky, zejména zákon o ochraně osobních údajů č 101/2000 Sb. v platném znění a dalších. Je to otázka, která se týká každého, ale mnoho lidí si neuvědomuje, co to vůbec je a pokud již tuší, tak se často děsí toho, co daná oblast pro ně přinese. Dovolíme si alespoň nastínit základní pojmy v této oblasti, aby bylo možné se dále na tuto oblast zaměřit.

Uvedená právní úprava zasáhne do toho, zda můžeme jen tak pořídit něčí fotografii, resp.  zda ji můžeme jen tak dále používat, zda můžeme shromažďovat osobní údaje o naších přátelích a dalších lidech a jak s nimi můžeme dále nakládat, jak mohou třetí subjekty pracovat s našimi osobními údaji, naše práva ve vztahu k našim osobním údajům i v rámci našeho zaměstnavatele atd.  Úprava je velice obsáhlá a obšírná a je dobré se na tuto oblast zaměřit, aby nedocházelo k zbytečnému zatížení pokutami nebo jinými sankcemi, které toto nařízení obsahuje.