zde se nacházíte:
Úvod > Blog

Blog

GDPR. Viete, čo to pre Vás znamená?

02/07/2018

"General data Protection Regulation" alebo "Obecné nariadenie o ochrane osobných údajov"
Ide o obecné nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov fyzických osôb. Toto nariadenie platí priamo na území Českej republiky bez potreby vykonávacieho právneho predpisu, ktorý by vydala Česká republika. Toto obecné nariadenie bude platiť jednotne od 25. 5. 2018 a tento termín sa už posúvať nebude.

Toto nariadenie nahradí teraz platnú právnu úpravu platnú na území Českej republiky, najmä zákon o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v platnom znení a ďalších. Je to otázka, ktorá sa týka každého, ale mnoho ľudí si neuvedomuje, čo to vôbec je a keď už tuší, tak sa často desí toho, čo daná oblasť pre nich prinesie. Dovolíme si aspoň načrtnúť základné pojmy v tejto oblasti, aby bolo možné sa ďalej na túto oblasť zamerať.

Uvedená právna úprava zasiahne do toho, či si môžeme len tak zaobstarať niečiu fotografiu, resp.  či ju môžeme len tak ďalej používať, či môžeme zhromažďovať osobné údaje o našich priateľoch a iných ľuďoch a ako s nimi môžeme ďalej nakladať, ako môžu tretie subjekty pracovať s našimi osobnými údajmi, naše práva vo vzťahu k našim osobným údajom i v rámci nášho zamestnávateľa atď. Úprava je veľmi obsiahla a obšírna a je dobré sa na túto oblasť zamerať, aby nedochádzalo k zbytočnému zaťaženiu pokutami alebo inými sankciami, ktoré toto nariadenie obsahuje.