zde se nacházíte:
Einleitung > Blog > SERIÁL O MEZINÁRODNÍCH RODINÁCH: Díl 3.

Blog

SERIÁL O MEZINÁRODNÍCH RODINÁCH: Díl 3.

02/18/2020

LEGÁLNÍ PŘESTĚHOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ A CO SE TÍM PRO RODINU ZMĚNÍ

Pokud se přestěhujete do zahraničí, zůstává Vám i nadále státní občanství České republiky a taky trvalý pobyt (pokud ho neodhlásíte). To je tak asi jediné. Přesunem bydliště do zahraničí se přesouvá i Vaše centrum dění a spousta věcí se tím mění.

Je rozšířeným mýtem, že Vám v zahraničí pomůže při vyřizování běžných věcí český konzulát. Konzulát je zřízen hlavně proto, aby Vám pomohl v krizové situaci. Například tím, že Vám vystaví náhradní cestovní doklad na cestu zpět domů, pomůže Vám se spojit s rodinou v domovské zemi, poskytne Vám seznam organizací, na které se můžete v nouzi v dané zemi obrátit, včetně seznamu advokátů. Zastupitelský úřad však není zřízen k tomu, aby konkuroval státním orgánům dané země nebo prošetřoval, zda v kauze postupují správně, natož aby na ně podával stížnost.

Po přestěhování tedy budete v čilém kontaktu s místními úřady (a soudy, pokud bude třeba), což znamená, že se budete muset přizpůsobit zákonům, pravidlům a zvyklostem, které v zahraničí panují. Před odjezdem je proto dobré si zjistit co nejvíce praktických záležitostí, například zda a za jakých podmínek budete moci ve státě zůstat a pracovat, jakou podporu od státu dostanete, jak vyřídíte věci okolo dětí.

Kromě toho se po přestěhování změní i příslušnost soudů. V drtivé většině případů se budete soudit v zemi, kde aktuálně žijete (zejména pokud jste se usadili v zemi Evropské unie) a soud bude kauzu rozhodovat nejčastěji podle práva své země. Je dobré si zjistit předem, jaké jsou podmínky soudního řízení, tedy kolik stojí advokát nebo soudní poplatky, za jakých podmínek dostanete bezplatnou právní pomoc a co zhruba soud posuzuje.

A jak je to s rodinnými věcmi? Alfou a omegou je bydliště dítěte. V Evropské unii se vždy budete soudit tam, kde dítě dlouhodobě žije. Tedy, pokud se přestěhujete z České republiky do Francie, ale dítě žije v Itálii, budete se soudit před italskými soudy. To se týká jak péče, výživy a styku, tak všech podstatných záležitostí dítěte, například určení školy a města, kde bude dítě žít. Pokud se budete chtít rozvést, obracíte se primárně na soudy, kde jste dlouhodobě jako manželé žili.

Pokud máte v ruce české soudní rozhodnutí ohledně fungování rodiny, můžete ho v dané zemi vymáhat. Zejména v Evropské unii to funguje poměrně hladce. To se hodí například tehdy, pokud jeden z partnerů žije v zahraničí a neplatí výživné anebo naopak neumožňuje kontakt dítěte s druhým rodičem.

Pokud se s dítětem stěhujete do zahraničí, je třeba bezpodmínečně mít souhlas druhého rodiče, nejlépe písemný, ještě lépe s ověřenými podpisy. Anebo rozhodnutí soudu. O tom, co se stane, pokud jedete bez souhlasu rodiče, budeme psát příště. Těšíme se!