zde se nacházíte:
введение > Blog > PARTICIPACE DÍTĚTE - DÍTĚ STŘEDEM ZÁJMU #16

Blog

PARTICIPACE DÍTĚTE - DÍTĚ STŘEDEM ZÁJMU #16

05/22/2020

SPORY O DĚTI A ROZHODOVÁNÍ SOUDŮ. MŮŽE ROZSUDEK ZAHOJIT VŠE, ČÍM SI RODINA PROCHÁZÍ A UPRAVIT VŠECHNY OZÁZKY, KTERÉ RODINA ŘEŠÍ?

Nejdůležitější je uvědomit si, že život rodiny je velice pestrý a mění se každým dnem. A nejlépe ví pouze rodina, co potřebuje, ať na to mají rodiče různý názor. Soud a ani OSPOD nikdy do života rodiny řádně nemůže proniknout, není na to dost času. Jsou to všichni členové rodiny, tedy rodiče, děti a další příbuzní, kteří nejlépe rozhodnou, jak život nastavit. Pokud domluva není možná, až zde má nastupovat soud svým autoritativním rozhodnutím.

Co vše tedy může rozsudek upravit?

Základní rozhodnutí se týkají péče, výživného, styku, a to jak osobního, tak formou dalších médií. Pokud se rodiče neshodnou na škole, tak i tuto otázku může rozhodnout soud, otázku ošetřujícího lékaře, otázku pobytu, očkování. Všechny tyto otázky může soud do rozhodnutí zahrnout. Řízení ale bývají zdlouhavá a nikdy nevíte, jak soud rozhodne. Navíc nevyřeší vše dopodrobna, jako jaké přesně věci si rodiče budou předávat při předání dítěte. V jaké formě a jak často a jaké informace si budou sdělovat. Jak přistoupí k rozdílnostem ve výchovných názorech. Jak přesně na dobu nemoci. Ja na kroužky, jak si sdělovat informace o potřebách dítěte a jak komunikovat s dalšími osobami, které o děti pečují. A mnoho a mnoho dalších otázek.

Jak je ale řešit, když mi soud nepomůže?

Soudci o tom často krásně poučí rodiče a nabídnou jim pomoc pomáhajících profesí, mediátorů, párových terapeutů, individuálních terapií, programy pro celé rodiny, jako je např. Dítě v centru zájmu, Rodiči navždy atd. Zde se poskytuje rodině celostní pomoc, často se pracuje i s dětmi, které jsou nejslabším článkem rodiny a nejvíce jí rozpad vztahu může zasáhnout a často bývá nárazníkem mezi rodiči.

Rozsudek budete potřebovat, pokud se rozvádíte a máte děti, tedy rozsudek o dětech je základní podmínkou pro rozvedení rodičů. Pokud nejste sezdaní, tak v případě funkčních vztahů rodičů, kdy se neshodují jako partneři, ale jako rodiče jsou schopni tyto spory odložit a zaměřit se na to, co dítě potřebuje, tak rozsudek ani potřebovat nebudete, pokud jej po Vás někdo nebude z formální důvodů vyžadovat.

Důležité je nevzdat to hned, ale pokoušet se o domluvu a hledání nastavení, které co nejvíce bude vyhovovat a jak zjistit, proč ke sporům dochází, jak se dá hledat cesta k dohodě. Někdy může být cesta dlouhá, ale rodiči budeme skutečně pořád a situace se bude stále vyvíjet a některé otázky ve spojení s našimi dětmi časem řešit nebudeme a některé nové přibydou. Proto je zásadní najít způsob domlouvání, do kterého vždy dosadíme oblast spojenou s našim dítětem a kdo nám případně s rozhodováním může pomoci.

Z mého pohledu je opravdu zásadní si uvědomit také to, že „našeptávači“ náš život žít nebudou a jsme to my rodiče, kdo má hledat řešení prioritně s druhým rodičem a rady si poslechnout, ale řídit se tím, co já jako rodič vnímám jako nejlepší řešení. V tomto nám neskutečně mohou pomoci profese, které jsou na pomoc druhým zaměřené.

V rámci našich profilů naleznete odkazy na videa, kde jsou uvedené programy pro celou rodinu představovány. Začínáme je nyní stříhat a již brzy je naleznete na našem YouTube účtu.