zde se nacházíte:
Úvod > Blog > SERIÁL O MEZINÁRODNÍCH RODINÁCH: Díl 6.

Blog

SERIÁL O MEZINÁRODNÍCH RODINÁCH: Díl 6.

09.03.2020

JAK FUNGOVAT PO ODJEZDU DÍTĚTE DO ZAHRANIČÍ DÁL JAKO RODINA

V posledním dílu našeho seriálu se budeme bavit o tom, jak fungovat po odjezdu dítěte (a rodiče, který s ním odjíždí) jako rodina. Mluvili jsme o tom, co změna bydliště, natož pak rozpad rodiny a odjezd do jiného státu, s rodinou udělá. Hovořili jsme o ztrátách, které dítě zažívá, o napjatých vztazích a nejistotě rodičů, o právních následcích. Jak z této situace ven a jak zůstat nadále rodinou?

V prvé řadě musí rodiče své dítě informovat o tom, co se děje, a umožnit mu se připravit na to, co ho čeká. Pokud se dítě stěhuje, musí mít možnost se rozloučit se svou rodinou, s kamarády, s místy, kde žije. Současně musí dostat informace o tom, kam se stěhuje, jak to tam bude vypadat, musí mít příležitost se tam podívat. Vše je třeba udělat tak, aby byl přechod co možná nejpozvolnější. A zejména, dítě musí být podporováno v tom, že se na rozestěhování rodiny oba rodiče dohodli, oba s ním souhlasí a oba zůstanou i nadále nejdůležitějšími osobami v životě dítěte.

Dále musí rodiče svému dítěti po odjezdu umožnit co nejhladší adaptaci na novou situaci. V ideálním případě by se měl svět dítěte pouze rozšířit o novou dimenzi. Tedy, pokud se dítě stěhuje, mělo by být oběma rodiči podporováno v zachování vazeb a musí být ujišťováno v tom, že neztrácí své zázemí, že se může do své země kdykoli přijet podívat, navštívit svou rodinu a kamarády, místo, kde vyrůstalo. Současně, dítě musí být podporováno oběma rodiči v poznávání nového prostředí, jeho kultury, tradic, jazyka. Je velmi důležité, aby dítě v adaptaci podporoval i rodič, který v zemi původu zůstává. V opačném případě se může dítě dostat do konfliktu loajality.

K dalšímu fungování přeshraniční rodiny je absolutně nutné, aby spolu všichni členové komunikovali a zůstali si co nejvíce nablízku. To znamená, že zejména rodiče musí spolu pravidelně být v kontaktu, předávat si informace o dítěti, plánovat čas s dítětem a domlouvat se na všech významných (určení školy, zabezpečení lékaře, změna místa bydliště) i méně významných věcech (kroužky, tábory), které se dítěte týkají. K tomu mohou rodiče využít rodičovské aplikace nebo třeba sdílený kalendář.

Je mnoho rodin, které rozestěhování do cizí země zvládnou. Dítě pak získává novou perspektivu a vklad do života. Pokud touto situací procházíte, přejeme Vám, abyste ji zvládli na výbornou.

Doufáme, že se Vám náš seriál o mezinárodních rodinách líbil. V dalších příspěvcích Vám přineseme pár videí k této problematice a již nyní pro Vás připravujeme další seriál, tentokrát o právech dětí. Klidný týden Vám přeje Martina a Iveta