zde se nacházíte:
Úvod > Blog

Blog

PARTICIPACE DÍTĚTE - DÍTĚ STŘEDEM ZÁJMU #15

19.05.2020

ZNALECKÝ POSUDEK – VYŘEŠÍ NĚCO?

V soudních řízeních o péči o nezletilé se občas řízení může z pohledu rodičů dostat do slepé uličky anebo si rodiče nejsou jistí, zda dostatečně doloží svá tvrzení, že by mělo být dítě svěřeno do jejich péče. A pak často nastupuje obecné zaklínadlo – ZNALECKÝ POSUDEK

Může vůbec něco vyjasnit? Jak to probíhá? A co s náklady za něj? Mám o něj vůbec žádat?

Poslední dobou soudy již upouští od praxe, kdy se zadávají posudky zcela zbytečně. Většinou posudek konstatuje, že oba rodiče mají stejnou rodičovskou způsobilost. A co pak? Posudek nic moc nevyřeší. Může se zaměřit na specifické potřeby dítěte, ale co v situaci, kdy jste běžná rodina, kde dítě nemá specifické výchovné potřeby a ani jeden z rodičů není „šílenec“, aby mu dítě nebylo svěřeno do péče? Mezi rodiči dochází k neshodám, které jsou běžné v rámci rozpadu vztahu i když je to velice náročné a někdy to připomíná Válku Rosseových. Ani v tomto případě posudek nic nevyřeší.

Posudek je pouze jedním z důkazů a musí se k němu přihlížet ve vztahu se všemi ostatními důkazy. Znalec by se správně ani neměl vyjadřovat explicitně k tomu, do jaké péče a komu by mělo být dítě svěřeno. Má prozkoumat to, co dítě potřebuje, jak je na koho fixováno, jaké jsou vzájemné vztahy v rodině atd.

Znalecký posudek je dokončen až výpovědí znalce v rámci soudního jednání. Znalec by měl mít dostatek prostoru k tomu, aby mohl rodinu dobře vyšetřit a učinit dostatek konzultací, aby mohl učinit kvalitní závěr. Jeho závěr totiž může nesmírně ovlivnit životy celé rodiny, a proto je zásadní, aby měl znalec i od soudu dost času a takto ke své práci i přistupoval.

Znalec vyúčtuje soudu svou odměnu a soud pak rozhoduje o jejich proplacení státu. Většinou se rozhoduje dle úspěšnosti ve věci. Někdy stát nese tento náklad sám, ale musí se jednat o opodstatněný případ.

Pokud zvažujete, zda o posudek soud požádat, tak je dobré si uvědomit, že posudek Vám vztahy v rodině nenastaví. Navíc může spory v rodině více rozdmýchat. Spíše vidíme cestu v kvalitní péči o rodinu, v časti rodiny v programu, kde dochází k oddémonizování rodičů navzájem, k postavení dítěte do středu zájmu a řešení, jak spolu pečovat o dítě a potkávat se do konce života, protože rodiči budeme stále.

Nikdo Vám nemůže zakázat podat návrh na provedení znaleckého zkoumání rodiny, ale je vždy dobře pamatovat, proč skutečně to navrhujete a co tím chcete dokázat. Zda není lepší tyto prostředky zainvestovat do kvalitní rodinné péče o rodinu ze strany pomáhajících profesí.

V případě, že se obáváte o své dítě, druhý rodič vykazuje třeba psychickou nemoc nebo dítě má specifické potřeby, nebo jiný důvod pro znalecký posudek je a nejedná se třeba pouze „natáhnutí“ soudního řízení, tak posudek na místě je. Jen je potřeba dobře zvážit, jak se znalců ptát.