zde se nacházíte:
Úvod > Blog > PARTICIPACE DÍTĚTE - DÍTĚ STŘEDEM ZÁJMU #14

Blog

PARTICIPACE DÍTĚTE - DÍTĚ STŘEDEM ZÁJMU #14

14.05.2020

SOUDNÍ ŘÍZENÍ A PROČ JE TŘEBA MÍT SVOU VESNICI

Soudní řízení, které se týká dítěte, může být a zpravidla také je pro dítě velmi náročné a stresující. Celé období rozchodu rodičů přináší dítěti mnoho změn, nových věcí, nejistot. Velmi často si děti myslí, že jsou ve svém trápení samy, že nikomu jinému v jejich okolí se toto neděje, že jejich rodina je divná a špatná, že se normální rodiče nerozcházejí.

Navíc, pokud rodiče s dětmi o rozchodu nemluví, mohou si děti myslet, že je rozchod jejich vina. Kdyby se lépe chovaly, kdyby tolik nezlobily, možná, že by rodiče ještě byli spolu. Děti mohou mít problémy se svěřit s tím co je trápí, jak jim je, co by potřebovaly a mohou se točit v bludném kruhu sebeobviňování.

Rozpad vztahu rodičů, je dlouhodobá záležitost. Od prvních vážných problémů, přes snahu o obnovení vztahu, poznání, že vztah obnovit nejde, až po vyřešení všech záležitostí, které rodiče spojuje. Celý proces tak může trvat měsíce, spíše roky. Po celou dobu potřebuje mít dítě osoby, se kterými mohou situaci probrat, kterým se mohou svěřit. Nebo také s kterými mohou chvilku zapomenout na situaci doma, odpočinout si, zasmát se, pořešit i jiné věci. Mít takovou svou vesnici.

Mezi nejdůležitější členy vesnice dětí patří kamarádi a spolužáci ve škole, trenéři, vedoucí kroužků, učitelé, vychovatelky. Také prarodiče, tety a strýcové s rodinami. Jedná se o okruh lidí, kteří mohou být v neutrálním, pozitivním i negativním vztahu k rodičům.

Právě lidé, se kterými se vídají děti každý den, mají dobrou představu o tom, čím děti procházejí, co je pro ně těžké, co naopak zvládají, co prožívají, co by chtěli jinak. Často jsou také jedinými osobami, které mohou dětem ulehčit. Rodiče, kteří se rozcházejí, by tak měli této vesnici říct, co se doma děje. Na oplátku mohou rodiče od nejbližších lidí v okolí dítěte získat cenné informace o prožívání dítěte a jeho psychické kondici. Například taková schůzka s třídní učitelkou řekne o dítěti mnoho a vnímavý rodič může přijmout spoustu rozhodnutí, která pomohou dítěti ulehčit situaci.

Co mohou dětem nabídnout rodiče v této době? Rodiče by se měli dohodnout na tom, jak dětem řeknou, že se rozcházejí. Tedy dohodnout se na tom, kdy o tom dětem řeknou, jakým způsobem. Důležité je, aby děti tuto informaci slyšeli od obou rodičů dohromady a ideálně v jeden okamžik. Rodiče musí dětem také říci, že rozchod je jejich záležitost, že je to věc jejich partnerského vztahu. Že děti nenesou vinu za to, že se rodiče rozešli. Na jejich rozchod nemá vliv, zda dostaly poznámku nebo pětku ve škole, že se jim něco nepodařilo, že doma odmlouvají. Toto je třeba dětem připomínat. Rodiče by také měli instruovat své blízké, že veškerá pozornost se nyní bude soustředit na děti tak, aby se z vesnice nestali škodiči.

Co můžeme pro děti udělat my, vesnice, kterou má dítě kolem sebe? Můžeme jistě dítěti připomínat, že oni nejsou odpovědní za rozchod rodičů a ptát se dětí na to, jak situaci prožívají a co potřebují. Také můžeme udělat s dítětem koalici v tom smyslu, že jsme zde pro něj a jsme jeho podpora, bez ohledu na to, zda máme bližší vztah s mámou nebo s tátou. A nakonec, neměli bychom připustit, že naše vesnice zahájí bitvu se sousední vesnicí.

Jsou to jednoduchá pravidla, která však může být obtížné přijmout a dodržovat. Mysleme na ně při práci s rodinou i my.