zde se nacházíte:
Úvod > Náš tým

Náš tým

JUDr. Martina Mikolajczyková

Advokátní praxi se věnuji již od roku 2004. Vystudovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a jsem na tuto volbu nesmírně hrdá. Právo je totiž pro mne především možnost, jak mohu svým osobním přístupem pomoci svým klientům najít východisko z obtížných životních situací. Věnuji se zejména rodinnému právu se zaměřením na řešení složitých rodinných sporů a občanskému právu v jeho plné šíři. Má práce mne naplňuje a vnímám ji jako poslání. Mluvím také slovensky, anglicky, německy a rusky. Ve volném čase ráda sportuji - běhám půlmaratony, cestuji a věnuji se své rodině.

M: +420 724 304 834‬
E: martina@advokatniporadnabrno.cz

JUDr. Iveta Studenková

Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně jsem vystudovala v roce 2011. V advokátní praxi působím nově, nicméně mám za sebou sedm let na pozici právničky Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v Brně a současně mediátorky na tomto úřadě i v Centru sociálních služeb v Brně. Obě pozice mi umožnily poznat složitost lidských příběhů. Mojí doménou je rodinné právo se specializací na mezinárodní kauzy. Do advokacie vstupuji, abych poskytla svým klientům nejen kvalitní právní servis, ale také abych jim umožnila dobře se rozhodnout. Odpovědný přístup, partnerské jednání. Hovořím plynně anglicky. Když mám volno, tak nejraději běhám po lese a jsem se svou rodinou.

M: +420 733 644 422
E: 
iveta@advokatniporadnabrno.cz

Jitka Jansová

Paní Jitka působí v oblasti advokacie od roku 2005 a je srdcem naší kanceláře. Pečuje o administrativu, dává vše do souvislostí a je pojítkem pro všechny členy našeho týmu. Díky jejím dlouholetým zkušenostem a osobnímu přístupu vše plyne tím nejlepším směrem k všeobecné spokojenosti.

M: +420 777 713 337
E: jitka@advokatniporadnabrno.cz

Marek Caha

Marek se původně rozhodoval mezi studiem psychologie a sociální práce a nakonec padla volba na práva. Praxe v naší advokátní kanceláři mu umožnila přijít na to, že advokacie může díky empatii a lidskému přístupu proměnit vyřešené kauzy v příběhy s dobrým koncem.

M: +420 792 326 012
E: marek@advokatniporadnabrno.cz

Co o nás řekli klienti

Dostat v dnešní době dobrou právní radu je vzácnost. Nestačí znát paragrafy, zákoníky a vyhlášky. Důležité je znát souvislosti s tím, s čím klient přichází. Mít dar vcítění se do situace z lidského pohledu. Vždy, když jsem přišel o radu, ať to bylo v osobní nebo pracovní či podnikatelské záležitosti, tak jsem v této advokátní kanceláři tu atmosféru zájmu o souvislosti zažil. A výsledek? Vždy jsem byl naprosto spokojen!

Ing. Miloslav Zimmermann

jednatel společnosti SCENIUS s.r.o.

Paní doktorka Mikolajczyková a její tým se rychle stali členy naší Internesto Family díky nadstandardním službám a vstřícnému chování. Její rady a doporučení pomohly k tomu, abychom mohli ubytovávat naše hosty s maximálním úsměvem bez jakýchkoliv starostí. Za celou rodinu děkuji.

Radek

internesto.com

S advokátkou JUDr. Martinou Mikolajczykovou spolupracuji již déle jak 15 let a to hlavně z důvodu rychlého, vstřícného a účinného řešení všech mých či firemních případů. Osobně si velmi cením konstruktivního přístupu řešení problému včetně výkladu všech aspektů. Velmi silnou stránkou je též příprava několika návrhů řešení včetně upozornění na možná rizika. Při osobních jednáních vystupuje vždy velmi profesionálně.

Ing. Igor Laštůvka, dipl.ek., MBA, Ph.D.

ředitel divize / SUEZ Využití zdrojů a.s.

Odborně erudovaný, lidský a rozvážný přístup, dostanete se do rukou milých profesionálů, kteří se Vás ujmou v úplnosti tak,  že se o Vás postarají. Nejste pro ně "kauza", jste pro ně ten, kdo přichází s žádostí o pomoc a tato pomoc není jen v rovině řešení "kauzy", ale ve všem co kolem ní je, nejen v rovinně právní, ale i lidské. Hledají řešení, která Vás maximálně ochrání a prosadí Vaše práva, ne však v rovině střetu. Moc ráda doporučuji. Nejen já, ale i mí přátelé, kteří dali na mou radu, jsou velmi spokojeni.

Ing. Judita Revallo

erudovaný daňový poradce

Velmi si vážím Vašeho lidského přístupu, který je, dle mého názoru zejména v oblasti rodinného práva, nejdůležitější pro ty, kteří se bohužel ocitnou v situaci, kdy jsou nuceni bojovat o své děti, to nejcennější, co člověk na světě má. Kdy musí překonat a sebrat v sobě dostatek síly k rozhodnutí svůj život změnit a nebát se o svých problémem promluvit.

 Klient si nepřál zveřejnit své jméno

Vzhledem k mé puntičkářské povaze, dovolím si s čistým svědomím konstatovat, že právní služby, které mi byly poskytnuty, dosahují velice vysoké úrovně. Postup kanceláře při řešení mých právních záležitostí, byl založen na důkladné znalosti právních předpisů a zákonů s přihlédnutím k mým individuálním potřebám. Rád bych touto cestou vyzdvihl spolehlivost, příjemné vystupování a hlavně čestné jednání, na což jsem se vždy mohl bez zaváhání spolehnout. Děkuji.

Ing. Richard Zela